niedziela 20.10.2019
  • Zdrowy Kręgosłup
    11:00 (55min.)
    Karolina Gacke
  • Indoor Cycling
    17:30 (55min.)
    Włodek Sosnówka